نمایش 1–16 از 25 نتیجه

غذای آجیلی خوکچه 850 گرمیغذای آجیلی خوکچه 850 گرمی

غذای آجیلی خوکچه ۸۵۰ گرمی

47,000تومان

این محـصول غذایی کامل برای خوکچه بوده و شامل میوه، سبزیجات و انواع ویتامین به ویژه ویتامین C بـرای خـوکچه هـای هـندی می باشد. ویتامیـن C ضروری بوده چرا که بدن این حیوان از سنتز آن عاجز می باشد و می بایستی از طریق غذا تأمین گردد.

حراج!
غذای خرگوش مفید 1.5 کیلوگرمی

غذای خرگوش مفید ۱٫۵ کیلوگرمی

46,000تومان 45,500تومان

غذای خرگوش مفید 1.5 کیلوگرمی

در غذای خرگوش مفید 1.5 کیلوگرمی یونجه ، ذرت پخته ، هویج خشک ، کلم قرمز ، جعفری ، تره ، سویا ، پروبیوتیک ، مواد معدنی و ویتامین ، پلت مکمل ساختار مناسب سلامت دندان بسیار معطر و تاز

غذای سوپر پرمیوم بچه خرگوش پادوان یک کیلوییغذای سوپر پرمیوم بچه خرگوش پادوان یک کیلویی

غذای سوپر پرمیوم بچه خرگوش پادوان یک کیلویی

71,000تومان

این غـذا که فرمولاسـیون آن بـا همـکاری محـققان دانشگاه طراحی شده ترکیبی از پلـت های تهیه شده از مواد اولـیه دست چین شده طبیعـی و ذرات ریز غذایی می باشد که برای تأمین جیره صحیح، ضروری می باشـند. این غذا مناسـب بچه خرگوش ها از سن 5 تا 6 ماهگی می باشد.

غذای سوپر پرمیوم خوکچه پادوان یک کیلوییغذای سوپر پرمیوم خوکچه پادوان یک کیلویی

غذای سوپر پرمیوم خوکچه پادوان یک کیلویی

71,000تومان

ایـن غـذا کـه فرمولاسـیون آن بـا همـکاری محقـقان دانشگاه طراحی شده ترکیبی از پلت های تهیـه شده از مواد اولیـه دست چیـن شده طبیعـی و ذرات ریز غذایی می باشد که برای تأمین جیره صحیح، ضروری مـی باشـند. سـایز پلـت هـای این غـذا بـه گونه ای طراحـی شـده که حـاوی مقادیـر بالایـی از فیبرهای سـایز بـزرگ می باشـند کـه در نتیجـه دنـدان ها به خوبـی سـائیده شـده و موجـب تسـهیل هضـم غذا نیز می شود.

غذای سوپر پرمیوم همستر پادوان یک کیلوییغذای سوپر پرمیوم همستر پادوان یک کیلویی

غذای سوپر پرمیوم همستر پادوان یک کیلویی

71,000تومان

این غـذا کـه فرمـولاسیون آن بـا همـکاری محـققان دانشـگاه طـراحی شـده ترکیـب کامـلی از پلت های تهیه شده از مواد اولـیه دست چین شده طبیعـی و ذرات ریز غذایی می باشد که همراه با ترکیبات گیـاهی و لارو خـشک شده جیره کاملی را تـشکیل می دهند.

غذای سوپر پریمیوم خرگوش بالغ پادوان یک کیلوییغذای سوپر پریمیوم خرگوش بالغ پادوان یک کیلویی

غذای سوپر پریمیوم خرگوش بالغ پادوان یک کیلویی

0تومان71,000تومان

این غذا که فرمولاسـیون آن با همـکاری محـققان دانشگاه طراحی شده ترکیبی از پلت های تهیه شده از مواد اولیـه دسـت چین شـده طبـیعی و ذرات ریز غـذایی مـی باشـد کـه بـرای تأمیـن جیـره صحـیح ضروری می باشـند. پلت های این غذا به گونه ای طراحی شده که حاوی مقادیر بالایی از فیبرهای سایز بزرگ می باشند که در نتیجه در خرگوش های بالای 6 ماه دنـدان ها به خوبی سائیـده شـده و موجـب تسهـیل هضم غذا نیز می شود